Kullanım Koşulları


Son güncelleme [05.07.2022]


Bu Koşullar;


- Metavest Uygulamasının (“Uygulama”) kullanımı ve,


- Uygulamanın kullanıcısı (“Kullanıcı” veya “Siz”) olarak sizinle Metavest Limited (“Metavest”) arasındaki herhangi bir diğer ilgili sözleşme veya yasal ilişki


yasal olarak bağlar.Kullanıcı bu belgeyi dikkatlice okumalıdır.


Bu Ürünlerle ilgili tüm sözleşme ilişkisi yalnızca Metavest ve Kullanıcılar tarafından girilmiş olsa da, Kullanıcılar, bu Uygulamanın kendilerine Apple App Store/Google Play Store veya diğer üçüncü taraf uygulama mağazaları aracılığıyla sağlandığı durumlarda, Apple'ın Inc./Google LLC ve diğer uygulama mağazaları ve/veya akıllı cihaz operatörleri, üçüncü taraf lehtar olarak bu Şartları uygulayabilir.Bu Şartlardaki hiçbir şey, ilgili taraflar arasında herhangi bir istihdam, acentelik, taşeronluk veya ortaklık ilişkisi oluşturmaz.Bu Uygulama tarafından sağlanmaktadır:


Metavest Limited, Trinity Chambers, ROAD TOWN, TORTOLA Britanya Virjin Adaları


İletişim e-postası: hello@metavest.app


"Bu Uygulama",


- bu Uygulama, alt alanları dahil olmak üzere metavest.app web sitesi ve Metavest'in Hizmetini sunduğu diğer herhangi bir web sitesi;


- mobil, tablet ve diğer akıllı cihaz sistemleri için uygulamalar;


- Uygulama Programı Arayüzleri (API);


- Hizmet (aşağıdaki Bölüm 7'de tanımlandığı ve gösterildiği gibi);


- Hizmetin bir parçası olarak dahil edilen tüm uygulamalar, örnek ve içerik dosyaları, kaynak kodu, komut dosyaları, talimat setleri veya yazılımlar ve ilgili belgeler;


Aşağıdaki belgeler, bu Koşullara atıfta bulunularak dahil edilmiştir:


KULLANIM ŞARTLARI

Burada veya Uygulama içerisinde aksi belirtilmedikçe, bu Kullanım Koşulları, özellikle Uygulama ile/Uygulama üzerindeki işlemler ve iş ilişkileri için Metavest ve Kullanıcı arasındaki tüm ticari ilişkiler için geçerli olacaktır.

Kullanıcılar, bu Uygulamayı kullanarak aşağıdaki gereksinimleri karşıladığını onaylar:


- Kullanıcıların Tüketici veya İş Kullanıcısı olmalarına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama yoktur;


- Kullanıcılar, bu Kullanım Koşullarını kabul etme, yürürlükteki yasalar tarafından yetişkin olarak tanınma ve ayrıca herhangi bir muhafazakarlığa, kısıtlamaya veya herhangi bir şeye tabi olmaksızın 18 yaşından büyük olmalıdır;


- Kullanıcılar Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi yaptırımlarına tabi olan bir ülkede bulunmazlar;


- Kullanıcılar, Birleşmiş Milletler kurumları, ABD hükümetleri, Birleşik Krallık vb. veya Avrupa Birliği kurumları tarafından yayınlanan listeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almaz.


1. Hesap kaydı

Hizmeti kullanmak için Kullanıcılar, gerekli tüm verileri veya bilgileri ve belgeleri eksiksiz ve gerçeğe uygun bir şekilde sağlayarak bir Kullanıcı hesabı oluşturmalı veya oluşturmalıdır. Metavest, kayıt için gerekli veri veya bilgi ve belgeleri zaman zaman belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.


Bunun yapılmaması, Hizmetin kullanılamamasına neden olacaktır. Metavest, Kullanıcı adayının sahip olduğu fon kaynakları, geçmiş işlemler vb. gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, risk profiline bağlı olarak Kullanıcı için farklı veri veya bilgi ve belgeler talep edebilir.


Kullanıcılar ayrıca, kimlik doğrulama ve kara para aklama, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık veya diğer herhangi bir mali suçun tespiti amacıyla Metavest'in talep ettiği her türlü ek bilgiyi Metavest'e sürekli olarak sağlamayı kabul ederler. Kullanıcılar işbu belgeyle Metavest'in bu tür bilgi ve belgelerin bir kaydını tutmasına izin verir ve Metavest'e, Kullanıcının kimliğini doğrulamak ve Kullanıcının dahil olup olmadığını kontrol etmek için doğrudan veya Metavest'in tamamen kendi takdirine bağlı olarak girme hakkına sahip olduğu üçüncü taraflar aracılığıyla herhangi bir soruşturma yapması için yetki verir. dolandırıcılık veya diğer mali suçlar gibi herhangi bir yaptırım listesinde veya suç faaliyetinde bulunmak ve bu tür soruşturmaların sonuçlarına dayanarak makul olarak gerekli gördüğümüz herhangi bir eylemi yapmak. Kullanıcılar, oturum açma kimlik bilgilerini gizli ve güvenli tutmaktan sorumludur. Bu nedenle, Kullanıcıların ayrıca bu Uygulama tarafından izin verilen en yüksek güç standartlarını karşılayan şifreler seçmeleri gerekmektedir. Kullanıcıların ayrıca, her zaman 2FA veya OTP mekanizmalarını kullanmak ve ağa güvenli ve özel bir erişim noktasından bağlanmak gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer güvenlik önlemlerinin en yüksek standartlarını benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir.


Kullanıcılar kaydolarak, hesapları altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen sorumlu olmayı kabul ederler. Kullanıcıların, Kullanıcı hesapları, erişim kimlik bilgileri veya saklanan veya üçüncü şahıslar tarafından işlenen, ihlal edilen, haksız yere erişilen, ifşa edilen veya çalınan.


1.1 Hesap kaydı için koşullar

Kullanıcı hesaplarının bu Uygulamaya kaydı, aşağıda belirtilen koşullara tabidir. Kaydolarak, Kullanıcılar bu koşulları yerine getirmeyi kabul eder.


- Botlar veya diğer otomatik yöntemlerle kaydedilen hesaplara izin verilmez.


- Her Kullanıcı sadece bir hesap açmalıdır.


- Bir Kullanıcı hesabı başka kişilerle paylaşılamaz.


Metavest, kendi takdirine bağlı olarak, hesabınıza giriş yapan kişinin siz olmadığınızdan şüphelenmesi veya herhangi bir güvenlik ihlali, kayıp, , kullanıcı kimlik bilgilerinizin ve güvenlik şifrelerinizin çalınması veya yetkisiz kullanımı.

Kullanıcılar, Uygulamaya erişmek için Kullanıcının gerekli donanıma (bilgisayar veya akıllı telefon gibi) ve İnternet erişimine sahip olması gerektiğini kabul eder. Uygulamaya erişmek için kullanılan kendi donanımınızdan siz sorumlusunuz ve kendi donanımınızda depolanan Uygulama ile ilişkili tüm verilerin bütünlüğü ve uygun şekilde saklanmasından yalnızca siz sorumlusunuz. Donanımınızı ve verilerinizi virüslerden, kötü amaçlı yazılımlardan ve her türlü uygunsuz materyalden korumak için uygun önlemleri almaktan siz sorumlusunuz. Metavest'in yürürlükteki yasaların gerektirmesi dışında, hesabınız ve Hizmetlerle ilgili herhangi bir bilginin yedek kopyalarını veya kopyalarını bulundurmak sizin sorumluluğunuzdadır. Metavest, her halükarda, (i) Kullanıcı donanımının arızalanması, hasar görmesi veya imha edilmesi veya Kullanıcı donanımında saklanan herhangi bir kayıt veya verinin herhangi bir nedenle bozulması veya kaybolması durumunda; (ii) Kullanıcının cihazını etkileyebilecek bilgisayar virüsleri, casus yazılımlar veya diğer kötü amaçlı yazılımların neden olduğu herhangi bir hasar veya kesinti veya herhangi bir kimlik avı, kimlik sahtekarlığı veya diğer saldırılar için; veya (iii) Kullanıcıların Hizmetlere bağlanmak için İnterneti kullanmaları veya herhangi bir teknik sorun, sistem arızası, arıza, iletişim hattı arızası, yüksek internet trafiği veya talebi, ilgili sorunlar, güvenlik ihlalleri veya benzeri teknik sorunlar veya yaşanan aksaklıklar, Listelenen durumlar, Kullanıcı'nın Hizmetleri kullanırken gerçekleştirdiği eylemlerdeki herhangi bir gecikme, başarısızlık veya yanlışlık nedeniyle Kullanıcıya mali zarar vermiş olsa bile.


1.2 Hesabın askıya alınması ve silinmesi

Metavest, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın, uygunsuz, saldırgan veya bu Koşulları veya yürürlükteki yasaları, düzenlemeleri veya idari işlemleri, kararları ve politikaları ihlal ettiğini düşündüğü Kullanıcı hesaplarını askıya alma veya silme hakkını saklı tutar.


Kullanıcı hesaplarının askıya alınması veya silinmesi, Kullanıcılara herhangi bir tazminat, hasar veya geri ödeme talebi hakkı vermez.


Kullanıcıya atfedilebilir sebeplerden dolayı hesapların askıya alınması veya silinmesi, Kullanıcıyı herhangi bir geçerli ücret veya fiyat ödemekten muaf tutmaz.


2. Bu Uygulamadaki İçerik

Aksi belirtilmedikçe veya açıkça belirtilmedikçe, görseller, grafikler, tasarımlar, ikonlar, ticari markalar, modeller, modüller, akışlar, akıllı sözleşmeler ve bu Uygulamada bulunan fikri veya sınai mülkiyete tabi diğer unsurlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içeriğin mülkiyeti veya kullanımı sağlanır. Metavest veya lisans verenleri tarafından.


Metavest, hak sahibidir ve bu tür herhangi bir içeriğin tüm fikri mülkiyet haklarını korur ve saklı tutar.


Kullanıcılar bu nedenle, Uygulamanın ve burada sağlanan hizmetin doğru kullanımı için gerekli olmayan veya zımni olmayan herhangi bir şekilde bu tür içeriği kullanamazlar.


Özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcılar kopyalayamaz, çoğaltamaz, uyarlayamaz, indiremez, paylaşamaz (aşağıda belirtilen sınırların ötesinde), değiştiremez, tercüme edemez, dönüştüremez, yayınlayamaz, iletemez, satamaz, alt lisansını veremez, düzenleyemez, üçüncü şahıslara devredemez/atamayabilir. veya bu Uygulamada mevcut olan içerikten türev çalışmalar oluşturamaz veya herhangi bir üçüncü şahsın Kullanıcının bilgisi olmadan bile Kullanıcı veya cihazı aracılığıyla bunu yapmasına izin veremez.


Bu Uygulamada açıkça belirtildiği durumlarda, Kullanıcı, Metavest tarafından talep edilen telif hakkı ve diğer tüm niteliklerin doğru bir şekilde uygulanması şartıyla, yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımı için bu Uygulama aracılığıyla sunulan bazı içerikleri indirebilir, kopyalayabilir ve/veya paylaşabilir.


Kullanıcı, Metavest'e telif ücretsiz, alt lisanslanabilir, devredilebilir, daimi, geri alınamaz, münhasır olmayan ve dünya çapında kullanım, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, türev çalışmalar oluşturma, görüntüleme, gerçekleştirme, yayma, Uygulamanın kullanımı sonucunda kendileri tarafından sağlanabilecek herhangi bir içeriği herhangi bir biçimde veya ortamda yayınlamak, yayınlamak veya dağıtmak.


Telif hakkı için geçerli herhangi bir yasal sınırlama veya istisna etkilenmeyecektir.


3. Dış kaynaklara erişim

Bu Uygulama aracılığıyla Kullanıcılar, sınırlama olmaksızın, blok zinciri işlem günlükleri, akıllı sözleşmeler ve de-fi protokolleri gibi üçüncü taraflarca sağlanan harici kaynaklara erişebilir. Kullanıcılar, Uygulama üzerinde barındırılsalar, yayınlansalar, yayınlansalar, temsil edilseler veya herhangi bir şekilde sağlansalar bile Metavest'in bu tür kaynaklar, bağlantılar, programlar, yazılımlar vb. üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu nedenle bu tür dış kaynaklardan sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. .


İçerikle ilgili olası hakların verilmesi için geçerli olanlar da dahil olmak üzere üçüncü taraflarca sağlanan kaynaklar için geçerli koşullar, bu tür üçüncü tarafların hüküm ve koşullarından veya bunların yokluğunda geçerli yasal yasadan kaynaklanır.


4. Kabul edilebilir kullanım

Bu Uygulama ve Hizmet, yalnızca bu Koşullar ve yürürlükteki yasalar kapsamında sağlandığı amaçlar kapsamında kullanılabilir.


Kullanıcılar, bu Uygulamayı ve/veya Hizmet'i kullanımlarının, vergi yasaları, mali düzenlemeler, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir geçerli yasayı, düzenlemeyi veya üçüncü taraf hakkını ihlal etmemesini sağlamaktan sorumludur. .


Bu nedenle Metavest, Kullanıcıların bu Uygulamaya veya Hizmete erişiminin engellenmesi, sözleşmelerin feshedilmesi, bu Uygulama veya Hizmet aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir suistimalin veya şüpheli faaliyetin yetkili makamlara bildirilmesi dahil olmak üzere meşru menfaatlerini korumak için her türlü uygun önlemi alma hakkını saklı tutar. adli veya idari makamlar - Kullanıcıların aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, üçüncü taraf hakkını ve/veya bu Koşulları ihlal ettiğinden şüphelenildiğinde:


4.1 Davranış kısıtlamaları

- örneğin yasalara göre yetişkin olmak gibi, bu Uygulamaya erişmek ve/veya Hizmetleri kullanmak için olası herhangi bir koşulu veya gereksinimi yerine getiriyormuş gibi davranmak;


- kendi kimliğini gizlemek veya bir başkasının kimliğini çalmak veya üçüncü şahıs tarafından izin verilmediği takdirde, üçüncü şahıs gibi davranmak veya onu temsil etmek;


- Gerçek kimliği gizleyerek veya gerçek veya hayali bir üçüncü kişiyi taklit ederek Uygulamayı kullanmak veya Hizmetleri kullanmak;


- Metavest ve diğerlerinin yasal haklarını herhangi bir şekilde karalamak, kötüye kullanmak, taciz etmek, tehditkar uygulamalar kullanmak, tehdit etmek veya ihlal etmek;


- Kullanıcının veya başka bir Kullanıcının hayatını tehlikeye atabilecek veya fiziksel zarara yol açabilecek veya suçla sonuçlanabilecek faaliyetleri teşvik etmek. Bu, yasa dışı uyuşturucuların veya diğer kısıtlanmış malların ticaretini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.


- web sitesine bağlı hizmetler veya herhangi bir ağ dahil olmak üzere bu Uygulamanın güvenlik açığını araştırmak, taramak veya test etmek veya bu Uygulamaya bağlı hizmetler veya herhangi bir ağ dahil olmak üzere bu Uygulamadaki güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmemek veya bu Uygulamaya saldırmak;


- bu Uygulamaya veya bu Uygulama aracılığıyla herhangi bir kötü amaçlı yazılımın yüklenmesi, yerleştirilmesi, yüklenmesi veya başka bir şekilde dahil edilmesi;


- bu Uygulamayı veya teknik altyapıyı suistimal edici, aşırı veya başka bir şekilde uygunsuz bir şekilde kullanmak (örneğin: spam amaçlı olarak) veya Uygulamanın teknik hatalarını, hatalarını veya herhangi bir hatasını kötüye kullanmak;


- bu Uygulamaya veya Hizmete zarar verecek veya gereksiz bir yük oluşturacak şekilde teknik altyapıyı bozmaya veya kurcalamaya çalışmak;


- diğer Kullanıcıları, geçerli hizmet ücretlerinden tasarruf etmek için bu Uygulama dışında bu Uygulamada başlatılan bir işlemi tamamlamaya teşvik etmek;


- Metavest'e herhangi bir yanlış bilgi beyan etmek;


- çevrimiçi veya çevrimdışı medyada Metavest veya Hizmetler hakkında yanlış, eski veya bağlamından arındırılmış bilgiler sağlamak; ;


- Metavest'in sahip olduğu, lisansladığı veya kullandığı ticari marka, patent, telif hakkı veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmek;


- virüs, kötü amaçlı yazılım veya diğer zararlı programları içeren herhangi bir belge veya dosya yüklemek,


- kumar, fuhuş, kara para aklama, terörün finansmanı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasa dışı faaliyetlerde bulunmak.


4.2 Hizmetin Aşırı Kullanımı

- bu Uygulamanın bir kaynağının, bu Uygulamanın diğer Kullanıcıları ile ilgili olarak aşırı kullanılması – bu gibi durumlarda, Metavest, kendi takdirine bağlı olarak, ayrıca, Kullanıcı aşırı tüketimi azaltana kadar Kullanıcının hesabını askıya alma veya ilgili etkinliği sınırlama hakkını saklı tutar;


4.3 API'nin Aşırı Kullanımı

- API aracılığıyla Hizmete kötü niyetli veya aşırı sık istekler göndermek. Metavest, API'nin kötüye kullanılması veya aşırı kullanımının ne olduğunu belirleme konusunda yegane takdir yetkisine sahiptir ve ayrıca Kullanıcı tarafından API'ye erişimi geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkını saklı tutar;


4.4 Kazıma

- Metavest tarafından açıkça izin verilmediği sürece, bu Uygulamadan ve bunlarla ilgili tüm dijital özelliklerden bilgi, veri ve/veya içerik çıkarmak, toplamak veya kazımak için herhangi bir otomatik işlemi benimsemek;


4.5 İçerik kısıtlamaları

- yasa dışı, müstehcen, gayri meşru, iftira niteliğinde veya uygunsuz içeriği yaymak veya yayınlamak;


- doğrudan veya dolaylı olarak nefreti, ırkçılığı, ayrımcılığı, pornografiyi, şiddeti teşvik eden herhangi bir içerik yayınlamak;


- yanlış olan veya haksız alarm oluşturabilecek herhangi bir içeriği yaymak veya yayınlamak;


- bu Uygulamayı, patent, ticari marka veya telif hakkı kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet kanunları tarafından korunan içeriği yasa dışı şekilde ve meşru hak sahibinin rızası olmadan yayınlamak, yaymak veya başka bir şekilde sağlamak için kullanmak;


- Devlet, askeri, ticari veya mesleki sırlar ve kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal eden diğer içerikleri yayınlamak, yaymak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak için bu Uygulamayı kullanmak;


- bu Uygulamanın veya başka bir Kullanıcının deneyiminin veya cihazlarının bütünlüğünü bozan, kesintiye uğratan, zarar veren veya başka bir şekilde ihlal eden herhangi bir içerik yayınlamak veya herhangi bir faaliyette bulunmak. Bu tür faaliyetler şunları içerir: spam gönderme, yetkisiz reklamları dağıtma, kimlik avı, başkalarını dolandırma, kötü amaçlı yazılım veya virüs yayma vb.;


4.6 Kullanıcı koruması

- başka bir Kullanıcı tarafından kullanılan herhangi bir hesabı kötüye kullanmak;


- e-posta adresleri veya iletişim bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer Kullanıcıların bu Uygulamadaki hesaplarının gizlilik ayarını atlayarak veya başka yollarla diğer Kullanıcıların kişisel tanımlayıcı bilgilerini toplamak veya toplamak;


- kişisel veya iletişim verileri de dahil olmak üzere diğer Kullanıcılarla ilgili herhangi bir bilgiyi bu Uygulamanın amaçladığı amaçlar dışında kullanmak;4.7 Ticari kullanım kısıtlamaları


- herhangi bir türde ürün veya hizmeti herhangi bir şekilde tanıtmak, satmak veya reklamını yapmak için bu Uygulamayı kaydetmek veya kullanmak;


- herhangi bir şekilde bir Kullanıcının bu Uygulama ile nitelikli bir ilişki içinde olduğunu veya bu Uygulamanın Kullanıcıyı, Kullanıcının ürünlerini veya hizmetlerini veya herhangi bir üçüncü şahsın ürün ve hizmetlerini herhangi bir amaçla desteklediğini belirtmek veya ima etmeye çalışmak;


Metavest ayrıca yetkili bir mahkeme, savcı, kolluk, icra dairesi, alacak tahsil dairesi vb. talep ettiği takdirde Kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakma ve feshetme hakkına sahiptir.


Metavest, yetkili bir mahkeme, savcı, kolluk, icra dairesi, alacak tahsil dairesi, vb.


Metavest, kişisel bilgiler, hesap bakiyesi ve geçmişi, ticaret geçmişi ve oturum açma bilgileri gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan Kullanıcı bilgilerini yetkili mahkemeler, savcılar, kolluk kuvvetleri, icra daireleri, alacak tahsilat kurumları, vergi daireleri vb. ile paylaşma hakkına sahiptir. rica etmek.


5. Yazılım lisansı

Herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkı ve bu Uygulamaya yerleştirilmiş veya bu Uygulamayla ilgili yazılım veya teknik uygulamalar üzerindeki diğer münhasır haklar Metavest ve/veya lisans verenlerine aittir.


Kullanıcıların bu Şartların farklı hükümlerine uymasına bağlı olarak ve bunlara bakılmaksızın, Metavest Kullanıcılara yazılımı ve/veya Hizmette gömülü olan herhangi bir diğer teknik aracı kullanmak için yalnızca geri alınabilir, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen ve devredilemez bir lisans verir. Bu Uygulamanın ve sunulan Hizmetin kapsamı ve amaçları için.


Bu lisans, Kullanıcılara orijinal kaynak koduna erişim, kullanım veya ifşa etme veya değiştirme, tersine mühendislik, çoğaltma, çerçeveleme, kazıma, kiralama, kiralama, ödünç verme, satma, dağıtma, derleme, temsil etme, yayma, iletme hakkı vermez. Uygulama veya Hizmetlere dayalı olarak tamamen veya kısmen yansıtmak veya türev çalışmalar oluşturmak. Yazılımda yer alan tüm teknikler, algoritmalar ve prosedürler ve bunlarla ilgili tüm belgeler Metavest'in veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir.


Kullanıcılara verilen tüm haklar ve lisanslar, Sözleşmenin herhangi bir feshi veya sona ermesi üzerine derhal sona erecektir.


Yukarıdakilere halel getirmeksizin, bu lisans kapsamında Kullanıcılar, bu tür cihazların yaygın ve teknoloji ve piyasa standartları açısından güncel olması kaydıyla, izin verilen sayıda cihaza yazılım indirebilir, kurabilir, kullanabilir ve çalıştırabilir.


Metavest, bu Uygulamanın ve/veya ilgili yazılımının güncellemelerini, düzeltmelerini ve daha fazla geliştirmesini yayınlama ve bunları Kullanıcılara ücretsiz olarak sağlama hakkını saklı tutar. Kullanıcıların bu Uygulamayı ve/veya ilgili yazılımını kullanmaya devam etmek için bu tür güncellemeleri indirmesi ve yüklemesi gerekebilir.


Kullanıcı, yazılımı sınırsız sayıda cihaza indirebilir, kurabilir, kullanabilir ve çalıştırabilir.


Ancak, yazılımın aynı anda birden fazla cihazda çalıştırılmasına izin verilmeyebilir.


6. API kullanım şartları

Kullanıcılar, Uygulama Programı Arayüzü (API) aracılığıyla bu Uygulama ile ilgili verilerine erişebilirler. API'nin, bu Uygulamaya erişen bir üçüncü taraf ürün/hizmet aracılığıyla kullanımı da dahil olmak üzere, API'nin her türlü kullanımı, bu Koşullara ve ayrıca aşağıdaki belirli koşullara tabidir:


- Kullanıcı, Metavest'in üçüncü taraflarca geliştirilen, sunulan, dağıtılan, türetilen ve herhangi bir şekilde sağlanan API'leri kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan Metavest'in herhangi bir sorumluluk üstlenmeyeceğini ve sorumlu tutulamayacağını açıkça anlar ve kabul eder veya API aracılığıyla verilere erişen herhangi bir üçüncü taraf ürün/hizmet kullanımı.


- Ayrıca Kullanıcı, Metavest'i bu tür üçüncü taraf yazılımların, API'nin veya verdiğiniz izinlerle bağlantılı herhangi bir eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.


- Kullanıcı, Metavest'in herhangi bir amaç için Kullanıcının yapabileceği API çağrılarının sayısı üzerinde sınırlamalar belirleme yetkisine sahip olacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu sınırları aşarsanız, Metavest'in faaliyetinizi denetleyebileceğini veya her birinin kendi takdirine bağlı olarak size herhangi bir API'ye erişim sunmayı bırakabileceğini kabul ve beyan eder. Metavest, bu Kullanım Koşullarını veya Sizinle Metavest arasında veya Sizinle üçüncü taraf yazılımı arasında geçerli olabilecek herhangi bir sözleşmeyi ihlal ettiğinize inanırsa, API'lere erişiminizi bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alma veya sona erdirme hakkına sahip olacaktır. /API sağlayıcısı veya geçerli herhangi bir yasa.


7. Hizmetler

7.1 Para Yatırma ve Çekme

Her Kullanıcı, Uygulamanın izin verdiği ve Uygulamanın yeterli entegrasyona sahip olduğu blok zincirleri içinde dijital varlıkları yatırma ve çekme hakkına sahiptir.


Metavest, tek taraflı olarak, kendi takdirine bağlı olarak, para yatırma ve çekme için minimum veya maksimum eşikleri, süre başına limitleri belirleme hakkına sahiptir; Uygulama ile entegrasyona sahip olacak blok zincirlerini belirlemek, bu tür işlemlere izin vermek için fon kaynağı bilgi ve belgelerini talep etme gibi KYC, AML ve CTF kontrollerini veya hedef cüzdan sahibi bilgilerini uygulamak; Uygulamanın, Metavest'in, Kullanıcıların ve fonlarının güvenliği için gerekli görüldüğünde para yatırma veya çekme işlemlerini geçici olarak askıya alabilir. Metavest, kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarını veya yürürlükteki yasaları başka şekilde ihlal eden yasa dışı faaliyetler veya faaliyetlerle ilişkili olduğunu belirlediği belirli adresleri kara listeye alma ve ilişkili Varlıkları (geçici veya kalıcı olarak) dondurma hakkını saklı tutar. Kullanıcının Dijital Varlıkları kara listeye alınmış bir adrese çekmesi veya kara listeye alınmış bir adresten Dijital Varlıkları alması durumunda, Metavest Kullanıcının hesabı altındaki bu veya diğer mevcut varlıkları ve fonları dondurma, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve bu tür para yatırma veya diğer şüpheli faaliyet bildirim gerekliliklerinin yanı sıra, yetkili mali suç makamlarına geri çekilme.


Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı, bu Koşulların bir parçası olarak kabul edilecek olan Uygulama içindeki Ücret programında belirtildiği şekilde dijital varlıkların çekilmesi ve saklanması için ücret ödemek zorundadır. Metavest, bu ücreti, çekilen tutardan veya mevduat altında tutulan dijital varlık fonlarından otomatik olarak düşme hakkına sahip olacaktır.


Kullanıcı, bu tür işlemler merkezi veya merkezi olmayan üçüncü taraflar ve Metavest tarafından yönetilen ve doğrulanan farklı blok zinciri ağları üzerinden gerçekleştirildiğinden, dijital varlık yatırma ve çekme işlemlerinde meydana gelebilecek gecikmeler, kesintiler ve herhangi bir arızadan Metavest'in sorumlu olmayacağını ve sorumlu tutulamayacağını kabul eder. üzerinde herhangi bir kontrole sahip olamaz.


7.2 Al, Sat ve Takas

Uygulama içerisinde Metavest, dijital varlıkların alım, satım ve takasını sunar. Bu Koşulların hükümlerine tabi olarak, her Kullanıcı, Uygulamada sunulan çiftler dahilinde dijital varlıkların alımı, satımı ve takası için emir verme hakkına sahiptir. Metavest, Listelenecek dijital varlıkları ve Uygulama içinde sağlanacak çiftleri belirleme konusunda münhasır takdir yetkisine sahip olacaktır. Gerçekleştirilmeden önce iptal edilmedikleri sürece, Kullanıcı emirleri nihai ve bağlayıcıdır, yani bir dijital varlığın alım veya satımına ilişkin bir karşı emir, önceden verilmiş bir emirle karşılaşırsa, her iki emir de gerçekleştirilir ve alım satım işlemi geri alınamaz bir şekilde gerçekleşir. uygulanmış.


Dijital varlık ticareti için sunulan farklı emir türleri olabilir. “Piyasa”, “limit” gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan her teklif türünün Uygulama içerisinde açıklanan farklı kural ve özellikleri vardır. Metavest, Kullanıcıya dijital varlıkları satın almadan, satmadan veya takas etmeden önce her farklı sipariş türüyle ilgili talimatları okumasını tavsiye eder. Farklı alım satım emirleriyle ilgili bu tür kurallar ve talimatlar, bu Koşulların bir parçası olarak kabul edilecektir.


Metavest, Kullanıcı siparişlerinin yerine getirilmesini veya kabul edilmesini garanti etmez. Alım satım sonuçları, piyasa koşullarına bağlı olarak beklenenden farklı olabilir. Metavest, daha önce bahsedilen piyasa koşullarından sorumlu değildir.


Metavest, kendi takdirine bağlı olarak, alım satım işlemleri için minimum veya maksimum eşikleri tek taraflı olarak belirleme hakkına sahiptir.


Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı, bu Koşulların bir bileşeni olarak kabul edilecek olan Uygulama içindeki ücret şemasında belirtildiği gibi tüm ve her türlü ticari işlem için ücret ödemek zorundadır. Metavest, söz konusu ücreti, Kullanıcının belirlediği herhangi bir dijital para biriminde Uygulamaya yatırdığı paradan otomatik olarak kesme hakkına sahiptir.


7.3 Kazanç

Uygulama içerisinde Metavest, Kullanıcılara belirli koşullara bağlı olarak dijital varlık getirisi elde etmeleri için Kazanç hizmeti sunmaktadır.


Prensip olarak, Kazanç hizmetinde Kullanıcı, Metavest'in kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği belirli bir süre için sahip olduğu dijital varlıkları kilitleyecek ve bu dijital varlıkları önceden belirlenen süreden önce çekmeyecektir. Kilitleme süresinin tamamlanmasının ardından Metavest, taahhüt edilen getiri yüzdesini Kullanıcıya ödeyecektir. Her Kazanç hizmeti seçeneği, Metavest'in karar verdiği ve zamanı değiştirebileceği, dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerine, dönem sonunda hak kazanılacak tahmini getiriye ve sırasıyla sunulan dijital varlıkların minimum ve maksimum kilitlenme miktarlarına ilişkin belirli koşullara tabi olacaktır. kendi takdirine bağlı olarak zamana bağlıdır. Şüpheye mahal vermemek adına, Kazanç seçeneklerindeki değişiklikler, Kullanıcı'nın girdiği ve uyumlu hareket ettiği geçerli Kazanç seçeneğini etkilemeyecektir.


Kullanıcı, Kazanma seçeneğini iptal etmeyi tercih ederse ve kilitli dijital varlıkları dönem sonundan önce geri çekerse, Kullanıcı, Kazanma seçeneğine kilitlenen yalnızca ilk tutarı alacağını kabul eder.


7.4 Protokoller

Uygulama içinde Metavest, akıllı sözleşme teknolojisi altında geliştirilen merkezi olmayan finans protokollerine bağlantı veya erişim sunabilir. Bu tür protokoller, sınırlama olmaksızın, stake etme, havuzlama, ödünç verme, teminatlandırma vb. eylemler için bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla dijital varlıklarda periyodik getiriler veya gelecekteki mülkiyet hakları sunabilir.


Kullanıcının bu protokolden yararlanabileceği hizmetler, bu protokoller için özel olarak sağlanan şartlara, özelliklere, taahhütlere, talimatlara ve bu protokollerin sahibi tarafından yayınlanan şartnamelere tabi olacaktır. Metavest'in herhangi bir protokole sahip olmaması, ancak yalnızca bunlara erişim, bağlantı vb. sağlaması durumunda, Kullanıcı, Metavest'in bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını ve olamayacağını ve herhangi bir başarısızlık, temerrütten sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmelidir. , gecikme veya herhangi bir durumda.


Kullanıcı, üçüncü taraf protokollerinin sağlanmasının finansal tavsiye, yatırım tavsiyesi, promosyon, reklam, barındırma veya herhangi bir şekilde yorumlanmayacağını, yalnızca Kullanıcının kendi isteği ve masrafı ile kullanacağı bu tür üçüncü taraf hizmetlerine erişim bağlantısı sağladığını kabul eder. 


8. Ücretler

Kullanıcılar, Hizmetleri kullanarak, Hizmet ücretlerini Ücretler sayfasında gösterildiği şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


Metavest, Uygulama Hesabınıza yatırılan tutarı alıkoymak suretiyle, Hizmet Bedeli veya bu Kullanım Koşulları kapsamında veya dışında herhangi bir alacak olarak Sizden tahsil ve alacak hakkına sahip olacaktır. İdeal olarak, Metavest, Ücretler sayfasında açıklandığı gibi ilgili her Hizmet için Ücret toplayacaktır. Ancak Kullanıcı, Ücretler sayfası koşulları kapsamında ücret tahsilatı için kullanılacak para biriminin yeterli fonuna sahip değilse, Metavest, otomatik olarak stopaj yoluyla Uygulamaya yatırılan mevcut Kullanıcı itibari para veya dijital varlık fonlarından alacaklarını tahsil etme hakkına sahip olacaktır. onları önceden haber vermeksizin. Metavest, bir itibari para birimi (istikrarlı paralar dahil) veya alacak başka bir basamaklı varlık para birimi için dijital varlık fonlarını otomatik olarak alıkoyarak veya başka bir itibari para birimi (sabit paralar dahil) veya basamaklı bir para birimi için bir itibari para birimini (sabit paralar dahil) stopaj yaparak Kullanıcıdan borçlarını tahsil ederse. Alacak varlık para biriminde, borç fiat para biriminde veya başka bir dijital varlık birimindeyse, Metavest kesinti anında mevcut olan makul piyasa fiyatı paritesini uygulayacaktır.


9. Cayma hakkı, bu Uygulamada veya bu Uygulama aracılığıyla sağlanan hiçbir Hizmet için geçerli değildir.

Kullanıcılar, bu Uygulama üzerinden akdedilen sözleşmelerde, dijital varlıkların, örneğin fiyatların değişken olması nedeniyle, cayma hakkının geçerli olmadığını kabul ve beyan eder.


10. Tazminat

Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Metavest'i, Metavest bağlı kuruluşlarını ve ilgili geçmiş, şimdiki ve gelecekteki çalışanlarımızı, memurlarımızı, müdürlerimizi, yüklenicilerimizi, danışmanlarımızı, hissedarlarımızı, tedarikçilerimizi, satıcılarımızı, hizmetimizi tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. sağlayıcılar, ana şirketler, yan kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, acenteler, temsilciler, öncüller, halefler ve devralanlar (bireysel ve toplu olarak “Metavest Tarafları”), tüm fiili veya iddia edilen üçüncü taraf iddiaları, tazminatları, ödülleri, kararları, kayıpları, yükümlülüklerine karşı , yükümlülükler, cezalar, faiz, ücretler, masraflar (avukatlık ücretleri ve masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve masraflar (mahkeme masrafları, uzlaşma masrafları ve tazminat ve sigorta takip masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), her tür ve nitelikte hukuken veya hakkaniyet bakımından, haksız fiil, sözleşme veya başka bir şekilde, bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülemeyen, olgunlaşmış veya olgunlaşmamış veya şüphelenilen veya şüphelenilmeyen her ne olursa olsun e (toplu olarak, “İddialar”), bunlarla sınırlı olmamak üzere, mülke verilen zararlar veya kişisel yaralanmalar dahil, bunlardan kaynaklanan, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili (a) Hizmeti, Kullanıcı bilgilerini veya Dijital Varlıklar, (b) sağladığınız herhangi bir geri bildirim, (c) bu Koşulları ihlal etmeniz ve (d) başka bir kullanıcı veya MetaMask ve diğer cüzdan şirketleri dahil olmak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz. Metavest, Kullanıcı hesabınıza atanan cüzdanlardan, bu Kullanım Koşullarının 8. Bölümünün ikinci paragrafında belirtilen prosedüre tabi olarak, kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği ilgili tazminat tutarını alıkoyabilir. Herhangi bir üçüncü taraf İddiasını derhal Metavest'e bildirmeyi ve bu İddiaları savunmak için Metavest Tarafları ile işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Ayrıca Metavest Taraflarının herhangi bir üçüncü taraf İddiasının savunması veya çözümlenmesi üzerinde kontrol sahibi olacağını kabul edersiniz. BU TAZMİNAT SİZİN VE METAVEST ARASINDAKİ YAZILI BİR SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN DİĞER TAZMİNATLARA EK OLARAK DEĞİLDİR.


11. Sorumluluk Reddi

Metavest tarafından yazılı olarak aksi açıkça belirtilmediği sürece, hizmet, burada yer alan içerik ve burada listelenen Dijital Varlıklar, herhangi bir garanti veya koşul olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” sağlanır. ima edildi. Metavest (ve tedarikçileri), hizmetin: (a) gereksinimlerinizi karşılayacağını; (b) kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak sunulacak; veya (c) doğru, güvenilir, eksiksiz, yasal veya güvenli olacaktır. Metavest, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk, hizmet ve burada yer alan içerikle ilgili unvan ve ihlal etmeme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni tüm diğer garantileri veya koşulları reddeder. Metavest, hizmetteki içeriğin doğru, eksiksiz, güvenilir, güncel veya hatasız olduğunu beyan veya garanti etmez. Hizmette yer alan materyal veya bilgilere dayanarak yapılan veya alınan herhangi bir eylemden kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacağız. Metavest, hizmete ve içeriğe erişiminizi ve kullanımınızı güvenli hale getirmeye çalışırken, Metavest hizmetin, içeriğin, hizmetimizde veya sunucularımızda listelenen Dijital Varlıkların virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediğini beyan edemez veya garanti etmez. Çevrimiçi olarak ifşa ettiğiniz hiçbir verinin güvenliğini garanti edemeyiz. İnternet üzerinden bilgi sağlamanın ve çevrimiçi işlem yapmanın doğasında bulunan güvenlik risklerini kabul etmektesiniz ve ağır ihmalimizden kaynaklanmadıkça herhangi bir güvenlik ihlalinden bizi sorumlu tutmayacaksınız.


Aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya talep dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Dijital Varlıkların herhangi bir kullanımı için herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacağız ve size karşı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğiz ve size karşı yükümlü olmayacağız: (a) unutulan şifreler, yanlış oluşturulmuş işlemler veya yanlış yazılan adresler gibi kullanıcı hataları; (b) sunucu hatası veya veri kaybı; (c) bozuk cüzdan dosyaları; (d) uygulamalara yetkisiz erişim; (e) virüs kullanımı, kimlik avı, kaba kuvvet veya hizmete veya Dijital Varlıklara yönelik diğer saldırı araçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yetkisiz üçüncü taraf faaliyeti.


Dijital varlıklar, maddi olmayan dijital varlıklardır. Yalnızca ilgili blok zinciri ağında tutulan sahiplik kaydı sayesinde var olurlar. Herhangi bir benzersiz dijital varlıkta meydana gelebilecek herhangi bir mülkiyet devri, ilgili blok zinciri içindeki merkezi olmayan defterde gerçekleşir. Metavest'in veya herhangi bir Metavest tarafının, herhangi bir Dijital Varlıktaki mülkiyetin veya hakkın devrini etkileyebileceğini garanti etmiyoruz.


Metavest, güvenlik açığı veya herhangi bir tür arıza, yazılımın anormal davranışı (ör. cüzdan, akıllı sözleşme), blok zincirleri veya Dijital Varlıkların diğer özelliklerinden kaynaklanan sürekli kayıplardan sorumlu değildir. Metavest, çatallar, teknik düğüm sorunları veya sonuç olarak fon kaybına neden olan diğer sorunlar dahil olmak üzere Dijital Varlıkları destekleyen blok zinciri ile ilgili geliştiriciler veya temsilciler tarafından geç rapor edilmesinden (veya hiç rapor edilmemesi) kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.


Hizmetlerin ve Uygulamanın hiçbir kullanım veya teklif yolu, Metavest'ten Kullanıcıya bir yatırım veya finansal tavsiye, tavsiye, danışma, aracılık, acentelik veya güven ilişkisi olarak kabul edilmez ve kabul edilmeyecektir. Hizmetleri kendi sorumluluğunuzda kullanırsınız ve Hizmetlerin kullanımının sonuçlarından yalnızca siz sorumlu olursunuz. Hizmetleri kullanarak, dijital varlık piyasalarında yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz. Bölüm 7(d)'de belirtildiği gibi üçüncü taraf Protokolleri sunan Metavest, tanıtım, reklam veya tavsiye olarak yorumlanmayacak, ancak yalnızca bu tür üçüncü taraf içeriğine gömülü erişim izni verecektir.


Bu Koşullardaki hiçbir şey, taraflardan herhangi birinin ihmal, yasaların ihlali veya meşru yollarla sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan diğer faaliyetlerden kaynaklanan dolandırıcılık, ölüm veya bedensel yaralanma konusundaki sorumluluğunu hariç tutamaz veya sınırlandırmaz.


Bazı yargı bölgeleri, tüketicilerle yapılan sözleşmelerde zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.


12. Risk Varsayımı

Kabul ediyor ve onaylıyorsunuz:


- Dijital Varlıkların fiyatları son derece değişkendir. Diğer Dijital Varlıkların fiyatlarındaki aşırı amortisman da dahil olmak üzere dalgalanmalar, Dijital Varlıkları önemli ölçüde ve olumsuz etkileyebilir ve bu da önemli fiyat dalgalanmalarına tabi olabilir. Dijital Varlık satın alanların hiçbirinin para kaybetmeyeceğini garanti edemeyiz.


- Dijital Varlık işlemlerinize uygulanacak vergilerin (varsa) belirlenmesinden yalnızca siz sorumlusunuz. Ne Metavest ne de başka bir Metavest tarafı, Dijital Varlık işlemlerine uygulanan vergilerin belirlenmesinden sorumlu değildir.


- Hizmetimiz Dijital Varlıkları saklamaz, göndermez veya almaz. Bunun nedeni, Dijital Varlıkların yalnızca destekleyici blok zincirinde tutulan mülkiyet kaydı sayesinde var olmasıdır. Dijital Varlıkların herhangi bir aktarımı, bu Hizmette değil, destekleyici blok zincirinde gerçekleşir.


- Donanım, yazılım ve İnternet bağlantısı riski, kötü amaçlı yazılım girişi riski ve üçüncü tarafların hesabınızda saklanan bilgilere yetkisiz erişim elde etme riski dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet tabanlı bir para biriminin kullanılmasıyla ilgili riskler vardır. cüzdan. Metavest'in, Dijital Varlıkları kullanırken karşılaşabileceğiniz herhangi bir iletişim hatası, kesintisi, hatası, bozulması veya gecikmesinden, neden olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.


- Dağıtılmış ekosistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanım eksikliği veya kamu yararı, bu ekosistemlerin ve ilgili uygulamaların gelişimini olumsuz etkileyebilir ve bu nedenle Dijital Varlıkların potansiyel faydasını veya değerini de olumsuz etkileyebilir.


- Blok zinciri teknolojilerini, kripto para birimlerini ve jetonları yöneten düzenleyici rejim belirsizdir ve yeni düzenlemeler veya politikalar, Uygulamanın geliştirilmesini ve Dijital Varlıkların kullanımını önemli ölçüde olumsuz etkileyebilir.


- Hizmet, Uygulama veya Dijital Varlıkların transferi yoluyla işlemleri gerçekleştirmek için MetaMask ve diğer dijital varlık cüzdanı servis sağlayıcıları, akıllı sözleşmeler veya protokoller vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf platformlarına güvenebilir. Bu tür platform sağlayıcılarla iyi bir ilişki sürdüremezsek; bu tür platform sağlayıcıların hüküm ve koşulları veya fiyatları değişirse; bu tür platformların şart ve koşullarını ihlal etmemiz veya bunlara uymamamız halinde; veya bu tür platformlardan herhangi birinin pazar payını kaybetmesi veya gözden düşmesi veya uzun bir süre kullanılamaması durumunda Hizmet'e erişim ve Hizmet'in kullanımı zarar görecektir.


- Taklit varlık satın alma riski, yanlış etiketlenmiş varlıklar, meta veri bozulmasına karşı savunmasız varlıklar, hata içeren akıllı sözleşmelerdeki varlıklar ve devredilemez hale gelebilecek varlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin satın alınmasıyla ilişkili riskler vardır. Metavest, bu sorunlardan veya diğer sorunlardan etkilenen koleksiyonları, sözleşmeleri ve varlıkları gizleme hakkını saklı tutar. Satın aldığınız varlıklara Metavest'te erişilemez hale gelebilir. Metavest'teki varlıklarınızı görüntüleyememeniz hiçbir koşulda Metavest'e karşı bir hak talebinde bulunulmasına neden olmaz.


- Siber hırsızlık ve internet güvenlik açığı ile ilişkili riskler vardır. Temel yazılım uygulaması ve yazılım platformu, akıllı sözleşme sistemleri, diğer ilgili yazılımlar, diğer teknoloji bileşenleri ve/veya Metavest platformları, Dijital Varlıkların çalınması veya kaybolmasıyla sonuçlanabilecek elektronik veya fiziksel saldırılara maruz kalabilir veya Hizmetlerin kullanımını etkileyen özel verilerin çalınması veya kaybolması. SMS/mesajların ve e-posta hizmetlerinin yanıltma ve kimlik avı saldırılarına karşı savunmasız olduğunun her zaman farkında olmalısınız ve Metavest'ten geldiği iddia edilen mesajları incelerken dikkatli olmalısınız. Herhangi bir iletişimin veya bildirimin gerçekliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, herhangi bir işlemi veya gerekli eylemi incelemek için her zaman Metavest Uygulaması aracılığıyla Metavest hesabınıza giriş yapmalısınız. Kimlik avı saldırılarının genellikle SMS veya e-posta veya eşdeğer hizmetlere rağmen, arama motorları veya arama motorlarındaki reklamlar veya diğer sahte bağlantılar aracılığıyla gerçekleştiğini unutmayın. Metavest, kimlik sahtekarlığı, kimlik avı veya diğer eşdeğer saldırılar nedeniyle kaybedilen Dijital Varlık veya diğer fonlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Metavest hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı bu şartlardan, hizmetten, ürünlerden veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan herhangi bir kar kaybı veya dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden, arızi, özel veya cezai zararlardan sorumlu olmayacaktır. taraf siteleri ve ürünleri veya gelir kaybı, kar kaybı, iş kaybı veya beklenen tasarruflar, kullanım kaybı, iyi niyet kaybı veya veri kaybı ile ilgili herhangi bir zarar ve haksız fiilden (ihmal dahil), ihlalden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın veya başka türlü, öngörülebilir olsa ve Metavest'e bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile. Hizmetlere, ürünlere veya üçüncü taraf sitelerine ve ürünlerine erişim ve bunların kullanımı, kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve bilgisayar sisteminizde veya mobil cihazınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.


Burada yer alan aksi yöndeki herhangi bir şeye bakılmaksızın, hiçbir durumda Metavest'in bu şartlardan, hizmete, içeriğe, Dijital Varlıklara veya satın alınan herhangi bir ürün veya hizmete erişim ve kullanımdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili maksimum toplam sorumluluğu olmayacaktır. (a) 50 ABD Doları veya (b) Metavest tarafından talebe konu olan Dijital Varlıkların satışından elde edilen tutardan büyük olanı aşması durumunda.


Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, Metavest'in (a) Metavest'in bir üyesinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma; veya (b) bir Metavest üyesinin dolandırıcılığından veya dolandırıcılık amaçlı yanlış beyanından kaynaklanan herhangi bir yaralanma için.


Bazı yargı bölgeleri arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, tüketici ürünlerinden kaynaklanan kişisel yaralanmalara ilişkin sorumluluk reddi veya sorumluluk sınırlamalarını da sınırlandırır, bu nedenle bu sınırlama kişisel yaralanma iddiaları için geçerli olmayabilir.


14. Hizmette Yapılan Değişiklikler

Metavest, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetleri (veya herhangi bir özelliğini veya parçasını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme, askıya alma veya sonlandırma veya herhangi bir zamanda ve bu nedenle herhangi bir yükümlülük altına girmeden askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.


Metavest, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu Kullanım Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, revize Kullanım Koşullarının ilk ilanından sonra Uygulamayı ilk kez kullandığınızda yürürlüğe girecek ve sizin tarafınızdan kabul edilmiş sayılacak ve ilan tarihinden sonra başlatılan işlemler için ileriye dönük olarak geçerli olacaktır. Değişiklikler için Kullanım Koşullarını periyodik olarak kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu Kullanım Koşullarında herhangi bir değişikliği kabul etmezseniz, yegane ve münhasır çözümünüz, Uygulama ve Hizmetleri kullanımınızı sona erdirmek ve Kullanıcı hesabınızı kapatmaktır. Metavest'in, bu Kullanım Koşullarında herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda maruz kalınan zararlardan Size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.


Metavest, herhangi bir yeni veya değiştirilmiş mevzuat, yönetmelik, idari işlem veya karar, devlet politikası değişikliği veya mahkemelerden, savcılardan gelen emir veya talepler sonucunda değişiklik yapıldığında, bu Hizmet Koşullarını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. kolluk kuvvetleri veya ilgili idari veya resmi makamlar.15. Geçerli Kanun ve Yer


Bu Koşullar, Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının uygulanmasına neden olacak kanunlar ihtilafı kuralları veya diğer yargı yetkisine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve uygulanacaktır. başka herhangi bir yargı yetkisinin yasalarının uygulanmasına neden olacak başka herhangi bir yargı yetkisi. Uygulama, Hizmetler ve işbu Kullanım Koşulları'nın kullanımından doğan ihtilaflar münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri nezdinde çözümlenecektir.


16. Fesih

Bu Koşullarda yer alan herhangi bir şeye bakılmaksızın, bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya herhangi bir nedenle Hizmete erişme veya Hizmeti kullanma hakkınızı feshetme hakkını saklı tutarız ve kabul ve taahhüt etmektesiniz. böyle bir durumda size karşı sorumluluk veya yükümlülük ve yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde bize ödemiş olduğunuz tutarların hiçbirini geri alma hakkınız olmayacak.


17. Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir şartı, maddesi veya hükmü geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, o şart, madde veya hüküm bu Şartlardan ayrılabilir ve o şart, madde veya hükmün kalan herhangi bir kısmının geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir veya bu Şartların diğer herhangi bir şartı, maddesi veya hükmü.


18. Çeşitli

Bu Koşullar, Uygulamaya erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak Metavest ile aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Metavest'in bu Koşullar kapsamında herhangi bir hak veya hüküm ileri sürmemesi, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Burada aksi belirtilmedikçe, bu Koşullar yalnızca tarafların yararınadır ve başka herhangi bir kişi veya kuruluşa üçüncü taraf lehtar hakları vermeyi amaçlamaz.